Servis / Čištění

POSKYTUJEME SERVIS / REVIZE

• Záruční a pozáruční servis
• Čištění klimatizací
• Pravidelné prohlídky
• Revize těsnosti chladících okruhů

Proč provádět pravidelný servis klimatizace?

Klimatizace je zařízení, které vyžaduje pravidelné čištění výměníků (vnitřní a venkovní jednotky), čištění a dezinfekci odvodu kondenzátu, kontrolu a proměření elektro části včetně měření odběrových proudů, kontrolu tlaku a množství chladiva v okruhu.
Na servis a revize klimatizací stále více myslí i zákonné normy EU, proto každá klimatizační jednotka potřebuje pravidelný servis a údržbu ( dle prostředí – prašnost, doba provozu, vlhkost vzduchu atd). Servis klimatizace a tepelných čerpadel je velmi důležitou a nedílnou součásti kvalitního a ekonomického provozu.
Poskytujeme plánovaný servis klimatizace, pravidelnou kontrolu úniku chladiv a těsnosti potrubí, kterou je potřeba provést minimálně jednou za rok. Pokud je klimatizace používána celoročně, doporučuje se servis klimatizace 2x za rok. Předchází se tím opotřebení klimatizační jednotky a nenávratné ztrátě jejího výkonu.

PROVÁDÍME

- záruční i pozáruční servis klimatizace
- pozáruční servis a revize na klimatizačním zařízení, které nebylo součástí naší dodávky a montáže, ale potřebuje odbornou opravu, údržbu, servis a kontrolu
- kontrola provozní těsnosti chladících okruhů dle nařízení EU
- vystavení Evidenční knihy
- revize úniku chladiv
- čištění filtru, odvodu kondenzátu, kondenzátoru a výparníku

Při nezajištění servisu a provozu znečištěné klimatizace dochází k rapidnímu snížení účinnosti, zvýšení elektro příkonu a může dojít až ke zničení kompresoru.

Jsme držiteli certifikátu pro profesionální montáž, servis a revize klimatizačních jednotek a tepelných čerpadel vzduch/vzduch. Tuto činnost smějí provádět pouze a jen pracovníci odborně způsobilí a znalí problematiky. Nikoliv fyzické osoby svépomocí.

Potřebujete servis nebo revizi zařízení?
Kontaktujte náš tým speciálně proškolených techniků.  

UPOZORNĚNÍ
Za roční revize klimatizací, včetně tepelných čerpadel a jiných zařízení s chladivovým okruhem s regulovanou látkou, nebo F-plyny, kde je  větší množství v kg , než povolená hranice dané látky v jednom zařízení, za dodržování termínů a vedení Evidenční knihy je v plném rozsahu zodpovědný provozovatel daného zařízení. 

Např: U klimatizací, které obsahují více než 2,4 kg chladiva R410A je provozovatel ze zákona povinný zajistit revize úniku chladiva – kontrolu těsnosti a vést Evidenční knihu.